90-talet

På 90-talet fick persondatorerna sitt stora genombrott både i företagen och privat.

Begreppet hemdator lanserades genom att företagen fick avdragsrätt för persondatorer som ”hyrdes” ut till personalen. Tack vare detta arrangemang fick många familjer och därmed barnen tillgång till en  persondator. Detta var en av orsakerna till den snabba persondatortillväxten i Sverige.

På många företag blev det två läger bland persondatoranvändarna, PC-nördar eller Macintosh-användare. Tekniker och ingenjörer valde PC medan ”tjänstmän” i allmänhet och mediafolk i synnerhet valde Macintosh.

Macintosh grafiska gränssnitt var överlägset lättast att använda. Med Windows 3.0 började PC-världen ta upp kampen, och först med Windows 95, som kom 1995, fick PC-användarna ett grafiskt användargränssnitt  som liknade Macens gränssnitt, men fortfarande finns en rivalitet kvar mellan de båda lägren.

Persondatornätverk i företagen

Från början var persondatorn helt fristående, men snart började man koppla ihop persondatorerna i nätverk. Först ett närverk för att dela på skrivare, senare satte man en ”central” persondator i mitten för lagring av gemensamma dokument och dataregister, s.k. datafiler.

Nätverken utvecklades allt mer och snart blev persondatorerna som den gamla tidens terminaler med inloggning och centrala backuprutiner. Man kan säga att Minidatorsystemen egentligen hade återuppstått men med den stora skillnaden att ”terminalerna” var mycket intelligenta och utförde det mesta av bearbetningen på den lokala datorn.

Friheten som kom med de första persondatorerna, då man kunde göra som man ville med sin dator försvann och man är nu tillbaka till ett gemensamt datornätverk med en cental IT-avdelning, som bestämmer vilka program man får installera och köra.  För användarna är det åter det stora datornätverket som gäller och det är egentligen bara en annan mer effektiv teknisk lösning som man fått med persondatorer i företagen.

Webbkamerans historia
Trojan Coffee Pot

Allting började i the Trojan Room i det gamla datorlabbet på universitetet i Cambridge. The Trojan Room var med sin kaffekokare ett av de mest välbesökta rummen i huset med besökare från hela byggnaden. Kaffekokarens besökare blev ofta irriterade när kaffekanna var tom, speciellt då de flesta hade en bit att gå för att komma till kafferummet.
Om det var ett resultat av nyfikenhet eller frustration vet man inte men teknikerna och ingenjörerna i datorlabbet tog som lösning på detta problemet fram den första webbkameran. 1991 kom den första kameran på plats.
Webbkameran klarade av att visa en 128×128 pixel stor svartvit bild på kaffekokaren.
Ett par år senare, 1993, kunde de via egenutvecklad programvara och teknik lägga ut bilden på Internet för att alla säkert skulle kunna kontrollera om det fanns kaffe kvar i kannan eller ej innan de påbörjade en expedition till the Trojan Room.
Webbkameran blev snabbt ett landmärke bland surfare runt om i hela världen.

Det tog inte lång tid innan flera stora företag såg möjligheter i tekniken och började utveckla webbkameror på bred front.

PC-programvara

Undet 90-talet exploderar programvarumarknaden för PC-program. Inom i stort sett alla tänbara användningsområden lanseras 100-tals program varje vecka för att inte tala om spelmarknaden som nu blivit en megaindustri.
De största leverantörerna är Microsoft, Adobe, Lotus, Data General, Macromedia, Oracle m.fl.

Nätverksprogramvara

Början på 90-talet: Epost-programmen börjar komma. Under 80-talet började storföretagen att använda e-post i sina företagsinterna nätverk. MEMO var ett Volvo-utvecklat system för e-post som sprids till andra företag som har egna stordatorsystem.

Det var svårt att övertyga personer i företagen att Mail-funktionen var till nytta för arbetet, man hade ju både telefon och internpost.
När cheferna började kommunicera med mail, började även den vanlige tjänstemannen att läsa mail, man ville ju veta vad chefen hade sagt. Man började också inse att det gick mycket snabbare att få kontakt via mail än via telefonen, och när man senare kunde skapa maillistor och bifoga dokument och skicka ut en text eller bild till flera personer på en gång blev tekniken anammad på allvar.

November 1990: Den brittiske forskaren Tim Berners-Lee publicerade en text om ett hypertext-projekt han hade haft ett tag. Han kallade det för ”World Wide Web” och med det skulle användare kunna kryssa runt hur som helst mellan ett nät av noder… Äsch, har du hittat hit vet du hur det funkar. www blev snart den mest använda delen av internet, så känd att många felaktigt använder dem synonymt.

Februari 1994: Carl Bildt mejlade till Bill Clinton, dåvarande statsminister respektive president. Det var ett grattis till det amerikanska beslutet att lyfta handelsembargot mot Vietnam, men det minnesvärda var att det var det första mejlet mellan två regeringschefer.

Augusti 1995: Microsoft lanserade Internet Explorer och det så kallade browser-kriget utbröt. Motståndet bestod främst av Netscape som hade 90 procent av marknaden i mitten på 90-talet. I dag använder cirka 65 procent nätanvändare Explorer som sin browser, tre gånger så många som tvåan Firefox. 1 procent använder Netscape.

Jag kommer ihåg att när Windows 95 lanserades under hösten -95 så nämndes inte ordet Internet (!). Microsoft pratade om ett eget nätverk MSN som skulle lanseras om något år.
Bara 6 månader senare svängde Microsoft totalt och pratade bara om det nya världsomfattande nätverket Internet och hur man skulle anpassa sina program att till fullo utnyttja internet.

September 1998: 25-åringarna Larry Page och Sergey Brin ansöker om att registrera ett företag, Google, för den söktjänst de delvis som ett Stanford-projekt utvecklat under två års tid. Vid tidpunkten konkurrerade många söktjänster om användarna, men med ett enkelt gränssnitt och en överlägsen indexeringsalgoritm (”Pagerank”) kunde Google snabbt bli herre på täppan världen över.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *